โอซาก้า หรือ โอซะกะ นครในเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 2 และเป็นนครที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น

โอซาก้า (Osaka)นครในเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 2 และเป็นนครที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น

Osaka Japan

โอซาก้า  หรือ โอซะกะ เป็นนครในภาคคันไซของเกาะฮนชู ตั้งอยู่ในจังหวัดโอซาก้า จัดเป็นนครในเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 2 และเป็นนครที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น และเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของสามนครใหญ่เคฮันชิง ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นนั้นได้จัดตั้งให้เป็นหนึ่งในหลายเมืองของประเทศที่มีเขตการปกครองรูปแบบพิเศษ

เมืองโอซาก้า มีประชากรทั้งหมดประมาณ 2.7 ล้านคน แต่ในช่วงเวลาทำงานจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.7 ล้านคน ซึ่งเป็นรองเพียงแต่โตเกียวเท่านั้น อัตราส่วนประชากรกลางวันต่อกลางคืนเท่ากับ 141 เปอร์เซ็นต์ นครตั้งอยู่ที่ปากแม่น้ำโยะโดะ อ่าวโอซะกะ และทะเลเซะโตะ ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองโอซะกะมีจำนวนที่ลงทะเบียนไว้ 99,775.5 คน โดยมีกลุ่มใหญ่คือ เกาหลี 71,015 คน และจีน 11,848 คน

โอซาก้า เป็นเป็นเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ ทั้งการค้าและวัฒนธรรมเมืองหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น มีสมญาว่า ครัวของชาติ  เพราะเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวของญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยเอะโดะ และปัจจุบันเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเมืองหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น

 

mapkansai

คันไซ (Kansai) และยังเป็นศูนย์กลาง การท่องเที่ยว ไปยังจังหวัดต่างๆ ในภูมิภาคคันไซ อีกด้วย สถานที่ท่องเที่ยว มรดกโลก สำคัญๆ ก็ได้แก่ ฮิเมจิ (Himeji) เกียวโต (Kyoto) นารา (Nara) และ วาคายามะ (Wakayama) นอกจาก สถานที่ ที่เป็นมรดกโลกแล้ว ยังใกล้เมืองท่าที่สำคัญ อย่าง โกเบ (Kobe) ที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารหวาน รสเลิสที่ได้รับ วัฒนธรรม มาจากชาวต่างชาติอีกด้วย การเดินทางไปมา ระหว่างเมืองต่างๆ จาก โอซาก้า มีความสะดวก รวดเร็วด้วย รถไฟ (Rail Way) ซับเวย์ (Subway) และ ทางด่วนสำหรับรถบัส (Expressway) เวลาการเดินทางโดยประมาณมีดังนี้

โอซาก้า เป็นเมืองท่าที่สำคัญ ของภูมิภาคคันไซ (Kansai) และยังเป็นศูนย์กลาง การท่องเที่ยว ไปยังจังหวัดต่างๆ ในภูมิภาคคันไซ อีกด้วย สถานที่ท่องเที่ยว มรดกโลก สำคัญๆ ก็ได้แก่ ฮิเมจิ (Himeji) เกียวโต (Kyoto) นารา (Nara) และ วาคายามะ (Wakayama) นอกจาก สถานที่ ที่เป็นมรดกโลกแล้ว ยังใกล้เมืองท่าที่สำคัญ อย่าง โกเบ (Kobe) ที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารหวาน รสเลิสที่ได้รับ วัฒนธรรม มาจากชาวต่างชาติอีกด้วย การเดินทางไปมา ระหว่างเมืองต่างๆ จาก โอซาก้า มีความสะดวก รวดเร็วด้วย รถไฟ (Rail Way) ซับเวย์ (Subway) และ ทางด่วนสำหรับรถบัส (Expressway) เวลาการเดินทางโดยประมาณมีดังนี้

  • เกียวโต (Kyoto) 30 นาที (15 นาที ถ้าเป็นชินคันเซ็น Shinkansen)
  • นารา (Nara) 60 นาที
  • ออทซึ (Otsu) 40 นาที
  • ซากาอิ (Sakai) 30 นาที
  • ทาการะสุกะ (Takarazuka) 25 นาที
  • โกเบ (Kobe) 25 นาที
  • ฮิเมจิ (Himeji) 60 นาที
  • วาคายามะ (Wakayama) 60 นาที
  • สนามบิน นานาชาติ คันไซ (Kansai International Airport – KIX) 65 นาที