โทจินโบ ความงามที่ธรรมชาติสรรค์สร้าง

หน้าผาโทจินโบ (Tojinbo Cliff) เป็นผาหินลาวายาวกว่า 1 กิโลเมตร ที่ถูกน้ำทะเลและคลื่นกัดเซาะจนเกิดเป็นความงามตามธรรมชาติ

tojinbo4

หน้าผาโทจินโบ (Tojinbo Cliff) อยู่ในเมืองซะกะอิ (Sakai) จังหวัดฟุคุอิ (Fukui) หรือบริเวณพรมแดนที่ติดกับจังหวัดอิชิกาว่า เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดฟุกุอิและยังได้รับการจดทะเบียนให้เป็นสถานที่ทางธรรมชาติที่สำคัญของประเทศ เพราะเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอย่างมากจึงมีนักท่องเที่ยวแวะมาเที่ยวชมไม่ขาดสายเลยค่ะ

tojinbo3tojinbo1 tojinbo2

 

 

Cr : centrair / Konstantin / tok2 / spg.sakura-languageplus