ขั้นตอนการซื้อบัตร kansai wide arer pass 4 Day แบบที่ 2 แบบ Online

kansai_wide_area_pass

วิธีที่ 2.การ จองแบบ Online ผ่าน เว็บ www.westjr.co.jp
อันนี้เหมาะ กับคน หัวใจ IT ง่าย สะดวก แต่ต้องรอบคอบด้วยนะคะ ไม่เสียเวลา เดินทางไปซื้อกับเอเจ้นทื่คะ
วิธีการจอง ก็ง่ายๆคะ
1. เข้าเว็บ https://www.westjr.co.jp/global/en/travel-information/pass/kansai_wide/agree.html
2. กรอก รายละเอียด ใน Kansai WIDE Area Pass booking application form กรองให้ครบทุกข้อ โดยเฉพาะ ที่มี สัญลักษณ์ (*) ตรวจสอบความถูกต้อง ที่สำคัญ ต้องกรอก E-mail ให้ถูกต้องด้วยนะคะ จากนั้น กด Confirm Kansai WIDE Area Pass booking application form 1 Kansai WIDE Area Pass booking application form 2
3.จากนั้น เราจะได้ E-mail Booking Confirmation ตอบรับกลับมา (ภายใน 24 ชม.) แล้วให้เรา ปริ้นไฟล์ ที่แนบมาไปดัวยนะคะ ซึ่งในเอกสารจะมี reservation number ระบุอยู่ด้วยคะ
จากนั้น เมื่อเราเดินทางภูมิภาค Kansai หรือ สนามบิน Kansai จากนั้น ให้ไปแลกบัตรจริง ยังสถานีที่เราระบุใน แบบฟอร์ม
– Kyoto
– Shin-Osaka
– Osaka,
– Kansai-airport
** แนะนำว่าให้แลกที่ Kansai-airport ง่าย และสะดวกสุดคะ หาง่ายด้วยคะ
ให้เรายื่นเอกสารดังต่อไปนี้
(1) Booking Confirmation ที่เราปริ้นมาจาก e-mail
(2) passport ของผู้เดินทางทั้งหมด ตามจำนวนที่ระบุ ใน Email
(3) ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเรือ หรือ e-ticket ที่เราเดินทาง ทั้ง ไปและกลับ จากต้นทางไป ญี่ปุ่น
(4) ชำระเงิน ที่ เคาร์เตอร์ ได้เลยคะ ได้ ด้วยเงินสด และบัตรเครดิต

price JR kansai
(5) จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะเอาบัตร จริงมาให้คะ และให้เรากรอกรายละเอีดยที่ติดต่อได้ และเซ็นลายเซ็นกำกับคะ เริ่มใช้บัตรได้ตามที่เราระบุใน Booking Confirmation คะ

jr_west_rail_pass2