ขับรถท่องเที่ยว ซัปโปโร่ บนเกาะฮอกไกโด ญี่ปุ่นแบบส่วนตัว ประสบการณ์ใหม่ของการท่องเที่ยว

ขับรถท่องเที่ยว ซัปโปโร่ บนเกาะฮอกไกโด ญี่ปุ่นแบบส่วนตัว ประสบการณ์ใหม่ของการท่องเที่ยว ที่เราสามารถได้มากกว่า ทัวร์ทั่วไป

การเช่ารถขับเองในเกาะฮอกไกโด ควรต้องเตรียมตัวดังนี้ค่ะ
1.ต้องทำใบขับขี่สากล ให้เตรียมเอกสารให้พร้อมได้แก่
หลักฐานประกอบคำขอ
1) สำเนาหนังสือเดินทาง เล่มที่ใช้ในการเดินทาง ประวัติหน้าที่แก้ไข
2) ประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา
3) สำเนาใบขับขี่รถส่วนบุคคล หรือ ตลอดชีพ ( พร้อมฉบับจริง )
ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบกซึ่งยังไม่หมดอายุ ***( พร้อมฉบับจริง )***
4) รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ******( รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ) ถ่ายรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือสวมแว่นตาสีเข้ม, ไม่มีภาพวิวหลังรูป
5) สำเนาหลักฐานการแก้ไขชื่อ- สกุล, ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า
6) ค่าธรรมเนียม 505 บาท

จากนั้นนำไปยื่นที่ ขนส่งฯ ที่ท่านเคยได้ใบขับขี่มา ยื่นเรื่องแล้วรอ 1 ชั่วโมง ก็จะได้ใบขับขี่สากล โดยไม่ต้องไปสอบอะไรให้ยุ่งยาก
ครับ ทีนี้ก็เอาไปขับรถเล่นได้หลายประเทศครับ เป็นเวลา 1 ปี
ขั้นตอนการดำเนินการ
1) ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
2) ชำระค่าธรรมเนียม / จัดทำต้นขั้วใบขับขี่ / จ่ายใบขับขี่

หมายเหตุ กรณีไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเอง ให้เตรียมหลักฐาน ดังนี้
1) ใบมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
2) สำเนาบัตรประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ: ถ้ามีใบเปลี่ยนชื่อ ก็สำเนาไปด้วย, ถ้ามีแก้ไขใบสมรส-หย่า ก็สำเนาไปด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม DLT Call Center 1584

จากนั้นก็เลือกบริษัทรถที่เราต้องการเช่าค่ะ

บริษัทเช่ารถ ก็จะแบ่งเป็นประเภทรถ สำหรับผู้โดยสาร เด็กทารก เด็กเล็กก็นับนะค่ะ เพราะต้องนั่ง car seats ด้วย

1.http://www.toyotarentacar.net/english/
2.http://www.nrh.co.jp/foreign/
3.http://sapporo-renta.com/english/
4.http://hokkaido-drive.jp/english/drive/

**สำหรับท่านที่เช่ารถ จะต้องมีบัตรเครดิต เท่านั้นจึงจะสามารถเช่ารถได้นะค่ะ

นอกจากนี้ต้องเตรียม
1. บัตรทางด่วน Hokkaido Expressway Pass for Oversea customers
2. เงินสดค่าทางด่วน กรณีเผื่อฉุกเฉิน
3. ศึกษากฎจราจร ป้ายบอกทาง ต่างๆ
4. ศึกษา แผนที่ ของที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว สนามบิน โรงพบาบาล กรณีฉุกเฉิน
5. ประกันรถยนต์ ประกันการเดินทาง